Förenkla er bokslutsprocess och kontoavstämning med våra smarta program!

Varje dag står vi inför nya utmaningar och effektivitetskrav. Förändringen är inte bara oundviklig utan konstant. Om du kämpar med att leverera dina siffror i tid så räcker det inte med att bara anpassa dig – du måste gå ett steg längre! SaaS eller ”on-prem”, ni väljer själva hur ni vill att vi levererar systemstödet.

I menyn till vänster kan du välja att läsa om våra två produkter som tillsammans kommer förenkla din kontoavstämning och månadsbokslutsprocess. Det bästa är om du använder båda, då kan du nämligen i din kontoavstämning ”pricka av” dina transaktioner automatiskt med Pricka Konto, Pricka Konto förbereder era konton inför månadsbokslutet. När kontoavstämningen är klar är det dags att påbörja månadsbokslutet, det gör ni bäst med Pricka Bokslut. Pricka Bokslut ger dig en bättre överblick över ert månadsbokslut, ni har koll på att alla uppgifter under bokslutet blir gjorda och att alla bilagor hamnar i den digitala bokslutspärmen – Pricka Bokslut, att kontona blir avstämda och godkända i tid. Pricka Konto och Pricka Bokslut kommer förenkla er vardag inför varje månadsbokslut. Tveka inte kontakta oss redan idag för en demo!
Om ni inte vill eller kan ta hand om driften själva erbjuder vi en molntjänst där vår samarbetspartner har driftsäkra lösningar för att ni ska komma åt våra programvaror i molnet.

Se mer om våra produkter

Pricka Konto

Kontoavstämning med Pricka Konto – fokusera på det som inte stämmer!

Med den mest beprövade tekniken har vi tagit fram en programvara som förenklar din kontoavstämning i ditt månadsbokslutsarbete. Oavsett om du är ekonomichef, redovisningschef eller redovisningsekonom är vi övertygade om att du kommer gilla Pricka Konto för er kontoavstämning.

Prickamatiskt!

Självklart kan du pricka dina poster manuellt i Pricka Konto när du gör din kontoavstämning. Vår ”grid” är användarvänlig och du kan lätt skapa egna filter på vilket fält du vill. Du kan också skapa en snygg excelfil med dina kvarvarande öppna poster. Men det vi vill rekommendera mest är ju självklart att låta Pricka Konto sköta kontoavstämningen automatiskt. Vår fiffiga regelmotor kan skapa och anpassa avstämningsregler precis som du vill ha dem för din kontoavstämning. Innan du använder avstämningsregeln skarpt kan du testa regeln för att se att den verkligen prickar rätt transaktioner i din kontoavstämning!

Rapporter!

När du är klar med din kontoavstämning i Pricka Konto finns det naturligtvis möjlighet att ta ut rapporter på det jobb du gjort. Öppna poster, avstämda poster eller avvikelseposter. Har ni Pricka Bokslut för er månadsbokslutsprocess behöver ni inte använda er av rapporter. Vi använder oss av RDL-filer vilket är en standard från Microsoft som gör att man slipper de problem som ofta uppstår när rapportverktyg från tredjepartsleverantörer används. Vi kan även göra anpassade rapporter för just er kontoavstämning.

Det tekniska!

Vår strävan har hela tiden varit att försöka göra Pricka Konto så enkel som möjligt.  Därför blir nästa stycke kort.
Programmet består av två delar. En Microsoft SQL Server som lagrar all data, och en klient (ett program) som installeras på en eller flera PC. Väldigt enkelt. Installationen tar oftast inte mer än någon timme och ni är igång och arbetar med er kontoavstämning efter en dag.

Om IT-avdelningen vill ha en specifikation på hur våra systemkrav ser ut, går det bra att ladda ner den här!

Några av alla dessa finesser:

 • Zooma i griden så att texten blir stor.
 • Flagga poster med olika flaggor och färger.
 • Uppdatera kommentarer på många fält samtidigt.
 • Programmet kommer ihåg var du var när du växlar mellan avstämningsgrupper.
 • Kopiera öppna poster till ett annat konto.
 • Importera XML-filer.
 • Läsa transaktioner direkt från annan källa utan fil.

Listan skulle kunna göras mycket längre… men boka istället in en demo med ett personligt möte!
Vår prislista är enkel och platt!

Klicka här för att se våra systemkrav för Pricka Konto!

Pricka Bokslut

Månadsbokslut med Pricka Bokslut – den digitala bokslutspärmen!

Varje dag står vi inför nya utmaningar och effektivitetskrav. Förändringen är inte bara oundviklig utan konstant. Om du kämpar med din kontoavstämning för att leverera dina siffror i tid så räcker det inte med att bara anpassa dig – du måste gå ett steg längre.

Siffror i tid!

Krav på ökad effektivitet, korta deadlines, och snabb rapportering är idag en realitet för de allra flesta. Dagens utmaningar och strävan att leverera rätt siffror i tid kräver ofta att vi utmanar befintliga strukturer och arbetssätt för att kunna gå ett steg längre. Att sitta med sin kontoavstämning för att pricka poster som stämmer inför sitt månadsbokslut är slöseri med tid. Ständiga förbättringar och anpassningsförmåga är nyckelord inte bara idag utan även för att möta morgondagens utmaningar på ett framgångsrikt sätt!

Tät integration med Pricka Konto!

De flesta ekonomiavdelningar lägger idag mycket tid på sin kontoavstämning och månadsbokslut, att varje månad specificera och dokumentera sina saldon i krångliga excelark som allt som oftast är upptagna av andra användare är tidsödande. I Pricka Bokslut får du en tät integration med Pricka Konto ”ditt program för kontoavstämning” som tillsammans kommer förenkla och standardisera ert månadsbokslut och dessutom göra det roligt.

Med Pricka Bokslut får du:

 • Möjlighet att standardisera bokslutsprocessen.
  Inga krånglande excelark och inga tunga bokslutspärmar från din kontoavstämning.
 • Hög kvalitet och säkerhet varje månad.
  Med Pricka Bokslut kommer bara rätt personer åt bokslutsinformationen.
 • Vem gör vad och när?
  Sätt upp din egen aktivitets- och checklista för varje bokslutsperiod.
 • Hur ska kontot stämmas av?
  Lägg in ett avsnitt från er ekonomihandbok på varje konto eller kontoklass där en instruktion sparas för varje period.
 • Hur ofta ska kontot stämmas av?
  Lägg in en periodicitet på hur ofta konto ska stämmas av manuellt. Annars blir det automatiskt godkänt!
 • Påminnelse- och statusmejl.
  Det går att få påminnelser om vad som ska göras och aktuell status i bokslutsprocessen.
 • 4-ögonprincip för kontoavstämning.
  Förvissa dig om att era regler och principer efterföljs.
 • Schema.
  Olika perioder kan få olika prioriteringsdatum.
 • Att-göra-lista.
  Visualiserar på ett enkelt sätt vad som ska göras, av vem, och när det ska göras!
 • Bifoga filer och dokument.
  Bokslutspärmen kanske är det sista som inte är digitaliserat. Med Pricka Bokslut sätter du enkelt in pdf-filer, skärmdumpar eller något annat som verifierar ditt saldo. På dessa filer kan du naturligtvis sätta begränsningar i vem som får titta på filen. Det kan ju vara känslig information, tex bonusar eller arvoden
 • Tät, snabb och säker integration mot Pricka Konto.
  Kanske det allra smartaste. Med en enkel knapptryckning hämtar du de öppna posterna från systerprogrammet. I Pricka Konto gör du din kontoavstämning, du prickar hur mycket du vill… Likvidkonton, balanskonton, avräkningskonton, periodiseringskonton osv. Rätt poster kommer då direkt in i din bokslutsspec från din kontoavstämning!
 • Enkel prismodell.
  Vi tar bara betalt för de som stämmer av och godkänner. Resten är gratis. Inga krångliga ”editionstrappor”!

Listan skulle kunna göras mycket längre… men boka istället in en demo med ett personligt möte!
Vår prislista är enkel och platt!

Klicka här för att se våra systemkrav för Pricka Bokslut!

Det vi har märkt med Pricka är att vi sparar otroligt mycket tid.
Det handlar inte bara om timmar utan om dagar.
Sonja Kovaleff
Garantum Invest