Spela videoklipp

Ökat intresse för effektiviserade och automatiserade bokslutsprocesser

Allt fler ekonomer vill ta hjälp av bokslutsprogram för att förenkla bokslutsprocessen.

I en undersökning som Meritmind genomfört under våren 2019 framkommer det att 62% av de tillfrågade ekonomerna tycker att bokslutsprocessen är ansträngd eller mycket ansträngd. Man hinner helt enkelt inte med att leverera boksluten i tid. Av dessa 62% är mer än hälften ekonomichefer.

Stort intresse för automatiserad bokslutsprocess

Man har i undersökningen tillfrågat respondenterna om man har identifierat flaskhalsarna, vilket 90% svarade ja på, däremot visar inte undersökningen vilka flaskhalsarna är. Undersökningen visar också att outsourcing inte längre är så populärt som tidigare, men att intresset för automatisering är stort.

Ett systemstöd för att hantera månadsboksluten är ett sätt att förenkla och underlätta avstämningsarbetet, samtidigt som det är ett effektivt sätt att genomlysa sina processer.

Kraven på ekonomifunktionerna ökar stadigt. För att kunna ta viktiga och strategiska beslut krävs noggrann kontroll av siffrorna. Vem ska göra vad, när och hur? Hur dokumenterar vi våra saldon bäst. Hur ofta behöver ett visst konto stämmas av? Hur gör man när någon blir sjukskriven. Vem tar över den personens arbetsuppgifter? Då kan det vara bra om det finns tydliga beskrivningar om hur det ska gå till.

Pricka effektiviserar din bokslutsprocess

Med Prickas smarta bokslutsprogram kan du effektivisera bokslutsprocessen och korta tiden radikalt från första prickade posten till det färdiga bokslutet. I Pricka Bokslut skapas en färdig uppsättning av bokslutsspecifikationer och bifogade dokument. Man spar tid, gör smartare och effektivare saker helt enkelt.

Kontakta mig om du vill veta mer!

Kenneth Klaar

Jag hjälper dig att hitta rätt lösning för just ditt företag. På Pricka värdesätter vi ett nära samarbete med våra kunder och vi är aldrig längre bort än ett telefonsamtal om det är något du undrar över.